ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 2022R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17.09.2021r. o pomocy państwa w wychowaniu od dnia 01 stycznia 2022r. prawo do pobierania świadczenia wychowawczego (500+) ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej po dniu 31.12.2021r.

Do dnia 31 maja 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie będzie realizowało świadczenie wychowawcze (500+) na dzieci, które były pobierane do dnia 31.12.2021r.

Od 01 czerwca 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował świadczenie wychowawcze (500+) na wszystkie dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego od 01 czerwca 2022r. należy złożyć wniosek
w formie elektronicznej przez PUE ZUS wraz z zaświadczeniem o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Zaświadczenie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Wnioski mogą być składane do ZUS od dnia 01 lutego 2022r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dyżury  w 2022 roku

Od 25 stycznia 2022 r. swoją działalność rozpoczął Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
ul. Braterstwa Narodów 59 w Kwidzynie.

Ośrodek prowadzony będzie ponownie przez Fundację „Żyć zgodnie ”z siedzibą w Kwidzynie. Wykwalifikowana kadra pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz wolontariuszy będzie udzielała bezpłatnej pomocy wszystkim potrzebującym.

 Do zadań OIK należy szeroko pojęta interwencja skierowana wobec osób znajdujących się
w stanie kryzysu mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Jest to również specjalistyczna pomoc osobom, których dotyczy problem przemocy w rodzinie, uzależnienia czy inne trudności. Interwencja rozumiana jako wsparcie osoby poprzez wspólne rozpoznanie sytuacji, zasobów oraz wyznaczenie drogi do wyjścia z trudnego momentu.

Dyżury pierwszego kontaktu:

 

Poniedziałek-piątek      9.00 - 14.00

Sobota                          10.00 - 15.00

Dyżury interwencyjne:

 

Poniedziałek   17.00 - 20.00

Wtorek            17.00 – 19.00

Środa               17.00 – 20.00

Czwartek         17.00 – 19.00

Piątek              17.00 – 19.00

Kontakt tel. 730 784 439,   730 784 539

Więcej informacji na stronie www.zyc-zgodnie.pl

Kontakt mailowy:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Dokumnety do pobrania:
http://bip.kwidzyns.epcpr.pl/zapytanie-ofertowe-nr-pcpr804012021/65,0,0,0,0,1


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść zaprosznie  
- [do pobrania]
zał. nr 1 oświadczenie do rekrutacji - [do pobrania]
zał. nr 2 formularz złoszeniowy do udziału w projekcie - [do pobrania]
zał. nr 3 RODO oświdczenie do CST - [do pobrania]
zał. nr 4 RODO oświadczenie RPO - [do pobrania]
zał. nr 5 zakres danych osobowych - [do pobrania]
zał. nr 6 oświadczenieu uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - [do pobrania]
zał. nr 7 oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego  [do pobrania] 
zał. nr 8 oświadczenie uczestnika projektu o sprawowaniu głównej funkcji opiekuńczej - [do pobrania]
Pełna treść zapytania - [do pobrania]
Wzór umowy              - [do pobrania]


 Pełna treść zapytania [do pobrania]

Wzór umowy [do pobrania]

Formularz cenowy [do pobrania]12.10,2020r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi związanej z przeprowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej  przy uczestnictwie rodziców/opiekunów prawnych z zakresu psychologii, psychotraumatologii oraz rozwoju psychoseksualnego w łącznej ilości 13 godzin. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:    od dnia podpisania umowy październik 2020 r.  do 31. października 2020 r.    

 
Dokumenty do pobrania:
 

 
    2. FORMULARZ CENOWY
 
              - wersja WORD
 
              - wersja PDF
    3. WZÓR UMOWY

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                           Renata Majda

                                                                                                                                              Kierownik 
                                                                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                                                                                                           w Kwidzynie


----------------------------------------------------------------------------------------------------

30.09.2020r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) z wykorzystaniem Dialogu Motywującego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych
.
 
Termin wykonania zamówienia:     od dnia podpisania umowy –   31 października 2020 r.   
 
Miejsce wykonania zamówienia:  Miasto Kwidzyn

 

Dotyczy:  Prowadzenie wsparcia Trening Umiejętności Społecznych (TUS) z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.

 

Część 1 - prowadzenie zajęć z grupą młodszą łącznie 24 h w trakcie trwania projektu
Część 2 - prowadzenie zajęć z grupą starszą – łącznie 24 h  w trakcie trwania projektu


                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                           Renata Majda

                                                                                                                                              Kierownik 
                                                                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
                                                                                                                                           w Kwidzynie

Dokumenty do pobrania:

    1. TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
    2. FORMULARZ CENOWY
              - wersja WORD
              - wersja PDF
    3. WZÓR UMOWY

......................................................

7.10.2020r

INFORMACJA O WYŁONIENIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych ogłoszonej dnia  30.09.2020 r.,

informuje ------------> TREŚĆ INFORMACJI W WERSJI PDF ---------> pobierz TUTAJ!


----------------------------------------------------------------------------------------------------
28.09.2020r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, Numer umowy:RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi
związanej z usługą polegająca na wsparciu uczestników projektu przez: 

Część 1 – Opiekuna rodziny
Część 2  - Mentora rodziny 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:    październik 2020 r. –   październik 2020 r.    


Dokumenty do pobrania:

    2. FORMULARZ OFERTOWY
              - wersja WORD
              - wersja PDF
    3. WZÓR UMOWY
                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                         
 Renata Majda
                                                                                                                                                              Kierownik
                                                                                                                            Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

......................................................

7.10.2020r

INFORMACJA O WYŁONIENIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych ogłoszonej dnia 28.09.2020 r.,

informuje ------------> TREŚĆ INFORMACJI W WERSJI PDF ---------> pobierz TUTAJ!
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


17.03.2020r.


 Zapytanie ofertowe  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do składania  oferty na wykonanie usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego/finansowego projektu w okresie od 01.04.2020 do 31.05.2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja,

Projekt będzie realizowany w okresie: od 01.04.2020r. do 31.05.2020r. 
 

Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.


Pełna treśc zapytania - [do pobrania]

Wzór umowy - [do pobrania]


                                                                                                                                               Renata Majda 
                                                                                                                                                  Kierownik 
                                                                                                                          Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                                 w Kwidzynie


09.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”Numer umowy:RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi związanej
z przeprowadzeniem kompleksowej konsultacji fizjoterapeuty, polegającej na analizie przypadku oraz rehabilitacji dla minimum 3 uczestników projektu.
 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:     styczeń 2020 r. –    marzec 2020 r.    

Pełna treść zapytania, formularz cenowy, umowa [do pobrania]

               Z poważaniem

                             Renata Majda

      Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                             w Kwidzynie25.04.2019r. 
 
 

Zapytanie ofertowe  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”Numer umowy:RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie i monitoring kompleksowej diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 35 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania:6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

Termin wykonania zamówienia:    maj 2019 r. –   październik 2019 r.    

Pełna treśc zapytanie, formularz cenowy, umowa [do pobrania]   
                                                                                                                         

                                                               Z poważanie     

                                                                                          Kierownik 
                                                         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

                                                                                      Renata Majda10.10.2018r.

 

Informacja o wyłonieniu oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn informuje, iż na zapytanie dotyczące przeprowadzenia diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci), ogłoszonej dnia 01.10.2018 r. wpłynęła 1 oferta: Gabinet Psychologiczny Anna Piaskowska , 81-166 Gdynia ul. Podgórska 12b/15, która spełnia wymogi i kryteria postawione w  zapytaniu. 

Pełna treść informacji [do pobrania]
01.10.2018r.

Zapytanie ofertowe  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Pełna treść zapytania [do pobrania]

załącznik nr 1 - Formularz cenowy - zapytanie ofertowe [do pobrania]

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Renata Majda


Kwidzyn, 10.09.2018 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn informuje, iż na zapytanie dotyczące przeprowadzenia diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci), ogłoszonej dnia 5 września 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Pełna treść informaci [do pobrania]

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Renata Majda


"Zapytanie ofertowe "
dot. projektu  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn:  „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących świadczenia usługi: przeprowadzenie diagnozy terapeutyczno – wychowawczej (konsultacje) w kierunku FASD dla 20 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych.
Pełna treść zapytania [do pobrania] 

Formularz cenowy – zapytanie ofertowe [do pobrania]

                                                                                                                                                            Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  Renata Majda


 "Szybka ścieżka do zatrudnienia" [załącznik]

" Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim"

 •  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego/finansowego projektu pn. „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska - Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Partner projektu. [załącznik]
 • OGŁOSZENIE  O NABORZE - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko inspektor OPIEKUN RODZINY w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-Partner projektu. [załącznik] 
 • OGŁOSZENIE O NABORZE - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty pracy z rodziną - Mentora w projekcie w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” Realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie - Partner projektu. [załącznik]
 • OGŁOSZENIE  O NABORZE - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza nabórna stanowisko inspektor OPIEKUN RODZINY w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska- Partner Wiodący oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Partner projektu.[załącznik]
 • REGULAMIN - określający zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. „Rodzina to podstawa-  rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim ” umowa nr RPPM.06.02.02 -22-0052/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. [PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU] , [Zgłoszenie udziału w projekcie -DEKLARACJA] , [Oświadczenie uczestnika projektu do CST] , [Oświadczenie uczestnika projektu RPO] , [Zakres danych osobowych] , [Oświadczenie uczestnika o  wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach RPO] , [Oświadcznie dotyczące wsparcia tożsamego].
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

  Zamówienie na świadczenie usług polegających na wsparciu dziecka i rodziny w związku z realizacją projektu pn. "Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim.

  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

  USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WSPARCIU DZIECKA I RODZINY, 
  W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „RODZINA TO PODSTAWA – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH WSPARCIA RODZINY W POWIECIE KWIDZYŃSKIM”


  Kwidzyn, maj 2018 r.

  ZATWIERDZAM:

  Renata Majda


  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  Treść zamówienia do pobrania:

  [ZAŁĄCZNIK PDF]


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT    05-06-2018

  [ZAŁĄCZNIK]

  [Pełna treść zawiadomienia - do pobrania]

Uchwała nr X/63/ 2016

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 25 stycznia 2016 r.

  

w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021”

 

Na podstawie art.12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm) i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2021”, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn.zm.) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnychi innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Projekt strategii został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich gmin z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021 jest dokumentem, który stanowi lokalny element polityki społecznej powiatu i będzie stanowić punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów, dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jednocześnie będzie podstawą do ubiegania się przez instytucje samorządu terytorialnego o środki zewnętrzne (z budżetu państwa, funduszy unijnych i inne).

Wobec powyższego konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały.

Załączniki do pobrania:

1. załącznik Nr 1 do uchwały

Informacja dla kandydatów na wolontariuszy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie poszukuje wolontariuszy do pomocy dzieciom  przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

- w odrabianiu lekcji;

- w organizowaniu dzieciom czasu wolnego (zabawa, czytanie, spacery itp);

- w udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów;

- w rozwijaniu zainteresowań.

 

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:

- zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą;

- ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu;

- satysfakcje z pomocy innym.

 Wolontariusz za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

 Jeżeli ukończyłeś 18 rok życia i mieszkasz na terenie powiatu kwidzyńskiego przyłącz się do wsparcia  rodzin zastępczych.

 Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

 Mile widziani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, emeryci oraz wszelkie osoby posiadające doświadczenie w pracy i w opiece nad dziećmi i młodzieżą.

 Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza, a następnie dostarczenie osobiście lub drogą elektroniczną.

kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30

tel: 55 279 99-15 lub bezpośrednio do opiekuna wolontariatu 721 812 336,

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wolontariusz podpisuje z instytucją porozumienie  wolontariackie, które określa zasady obopólnej współpracy.

Wolontariusz korzysta z pomocy i wsparcia specjalistów zatrudnionych w instytucji.

 Do pobrania :

-          formularz aplikacyjny [POBIERZ]