Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje o rozpoczęciu naboru uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2023 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 1. Ogłoszenie o naborze do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - [do pobrania] 
 2. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - [do pobrania] 
 3. Karta zgłoszenia do Programu - [do pobrania] 
 4. Załącznik Nr 1 do Karty zgłoszenia - Karta pomiaru niezależności  - [do pobrania]   
 5. Załącznik Nr 2 do Karty zgłoszenia – Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usług opieki wytchnieniowej - [do pobrania] 
 6. Załącznik Nr 3 do Karty zgłoszenia – Klauzula RODO- [do pobrania] 
 7. Klauzula RODO Ministerstwo- [do pobrania] 

 

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 1.  Ogłoszenie o naborze- [do pobrania] 
 2.  Karta zgłoszenia - [do pobrania]
 3.  Załącznik Nr 1 do karty zgłoszenia - karta zakresu czynności - [do pobrania]
 4.  Załącznik Nr 2 do karty zgłoszenia - wskazanie asystenta, w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego - [do pobrania]
 5.  Załącznik Nr 3 do karty zgłoszenia - oświadczenie uczestnika Programu - [do pobrania]
 6.  Załącznik Nr 4 do karty zgłoszenia - klauzula informacyjna - [do pobrania]
 7.  Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - [do pobrania]
 8.  Oświadczenie osoby wskazanej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego jako asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - [do pobrania]