REHABILITACJA SPOŁECZNA - WNIOSKI

Lista aktualnych wniosków ważnych od 01-01-2021r.

 

 

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku (osoby powyżej 16 - go roku życia) [pobierz] [oświadczenie]

   

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności  (osoby poniżej 16 - go roku życia) [pobierz] [oświadczenie]

   

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku  (osoby poniżej 16 - go roku życia) [pobierz][oświadczenie]

   

 

 •  Wniosek o udzielenie dofinasowania na likwidację barier w kominikowaniu się i  technicznych -[pobierz]   

 

 • Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - [pobierz]  Załącznik do wnioski na turnus rechabilitacyjny - Iinformacja o stanie zdrowiea - [do pobrania]

   

 • Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.  - [pobierz]

   

 • Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r. - [pobierz]

   

 • Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (obowiazujący od dnia 27.10.2022 r.) [pobierz w wersji - doc]  [pobierz w wersji - PDF] 

 

 • Wniosek o wydanie karty parkingowej [pobierz] [oświadczenie] - nowy wniosek obowiązuje od 02.10.2023r. (Koszt wyrobienia karty parkingowej 21.00 zł)

   

  * - Aby otworzyć plik z wnioskami i zaświadczeniami należy miec zainstalowany program obsługujący pliki Microsoft Office Word i Adobe Reader.


PROCES USAMODZIELNIANIA - WNIOSKI

 • Pomoc na kontynuacje nauki :      
 1. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki – (do pobrania)
 2. Informacja dotyczącej aktualnej sytuacji usamodzielnianego wychowanka ubiegającego się o pomoc na kontynuowanie nauki – (do pobrania)
 3. Oświadczenie ( Art. 75 § 2 kpa) – (do pobrania)
 4. Oświadczenie w sprawie karalności – (do pobrania)
 5. Wniosek o przekazanie świadczeń - (do pobrania)
 6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w PCPR – (do pobrania)