Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie pragnie zaprosić Rodziny zastępcze z terenu powiatu kwidzyńskiego do uczestnictwa w Koncercie Inauguracyjnym
pn. "Wieczór latynoamerykański", który odbędzie się dnia 02.07.2022 roku w Operze Leśnej w Sopocie. 
Rodziny zainteresowane wyjazdem proszone są o potwierdzenie chęci uczestnictwa u koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wraz ze związkiem Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Gdańska pragnie zaprosić Rodziny Zastępcze
z terenu powiatu kwidzyńskiego do uczestnictwa w „Festynie Rodzinnym”, który odbędzie się dnia 25 czerwca 2022 roku od godziny 10:00,
na terenie Ogrodu Dendrologicznego Miłosna – Kwidzyn.

Rodziny zainteresowane udziałem w festynie proszone są o potwierdzenie uczestnictwa u koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Festyn rodzinny

Ulotka AŚR 12 edycja final FEY 2

Ulotka AŚR 12 edycja final FEY 3

Ulotka AŚR 12 edycja final FEY 4

Ulotka AŚR 12 edycja final FEY 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYDO 12 EDYCJIAKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA - [do pobrania]

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17.09.2021r. o pomocy państwa w wychowaniu od dnia 01 stycznia 2022r. prawo do pobierania świadczenia wychowawczego (500+) ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej po dniu 31.12.2021r.

Do dnia 31 maja 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie będzie realizowało świadczenie wychowawcze (500+) na dzieci, które były pobierane do dnia 31.12.2021r.

Od 01 czerwca 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował świadczenie wychowawcze (500+) na wszystkie dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego od 01 czerwca 2022r. należy złożyć wniosek
w formie elektronicznej przez PUE ZUS wraz z zaświadczeniem o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Zaświadczenie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Wnioski mogą być składane do ZUS od dnia 01 lutego 2022r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230