Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie uprzejmie informuje, iż w dniach od 2 do 30 listopada przyjmowane będą wnioski na dofinasowanie
ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2023.

O dofinansowanie do w/w zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej
    dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej PCPR w Kwidzynie lub w siedzibie Centrum w pokoju nr 1 przy ul. Hallera 5 w Kwidzynie.

Oddział Pomorski PFRON przypomina, iż od 28 kwietnia 2022 r. na terenie województwa pomorskiego działa , funkcjonujący przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji specjalistów (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów) oferujących pomoc w doborze i wypożyczeniu technologii asystujących. 

Pracownicy Ośrodka Wsparcia i Testów zaprezentują korzyści wynikające ze stosowania technologii asystujących, pomogą osobom z niepełnosprawnością w ich optymalnym wyborze, właściwym do aktualnych potrzeb, przeprowadzą wstępny instruktaż oraz wskażą potencjał wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym. Wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWIT jest bezpłatne.

Osobami wypożyczającymi sprzęt i urządzenia oraz oprogramowania w OWiT mogą być:

a) osoby, skierowanie do Ośrodka przez PFRON lub PCPR celem udzielenia specjalistycznego wsparcia,

b) osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

W katalogu wyposażenia Ośrodka znajdują się:

1. wyposażenie uniwersalne dla wszystkich niepełnosprawności takie jak: laptopy z oprzyrządowaniem, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, routery,

2. wyposażenie dla osób niewidomych i słabowidzących oraz głucho-niewidomych: dyktafony cyfrowe, oprogramowanie udźwiękawiające lub powiększające, linijki, notatniki brajlowskie, lupy elektroniczne oraz powiększalniki,

3. wyposażenie dla osób głuchych, słabosłyszących oraz doświadczających problemów w porozumiewaniu się za pomocą mowy: oprogramowanie dla niedosłyszących, mobilna kamera internetowa, pętla indukcyjna, kamera, Smartwatch, aparat fotograficzny,

4. wyposażenie dla osób z niepełnosprawnościami kończyn górnych: urządzenie do obsługi komputera za pomocą wzroku.

Zapraszamy mieszkańców z  powiatu kwidzyńskiego  do kontaktu telefonicznego i
e-mailowego z pracownikami Ośrodka w celu umówienia spotkania w dniach:

Poniedziałek: 7:00-17:30

Wtorek: 6:55-17:35

Środa: 7:00-19:30

Czwartek: 7:40-16:45

Piątek: 7:00-19:30

Pod numerem telefonu 573 004 243 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktywny samorzą1 1

Pomorskie Centrum Równego Traktowania zaproszenie 1

Program mieszkanie 1

Program Samodzielność 26 08 2022 1

Za nami pierwsze warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży, które zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, a poprowadził je Pan Mariusz Skibicki.Ekspert już na wstępie magicznymi słowami wprowadził uczestników w świat fotografii, wyjaśniając, że to nie tylko światło odbite na kawałku papieru …. ale także emocje i czas, który często udaje się zatrzymać. Po tak inspirujących  opowieściach o korzeniach i dziejach fotografii przemawiających do wyobraźni każdego, uczestnicy zaznajomili się z podstawowymi zasadami powstawania obrazu fotograficznego. Mieli także możliwość obejrzenia oraz rozwinięcia kliszy fotograficznej oraz usłyszenia anegdot o ,,prześwietlonych zdjęciach”, które wywołały uśmiech i niedowierzanie wśród uczestników. Wszyscy zebrani entuzjaści fotografii uczyli się zupełnie innego podejścia do tematu fotografowania, poprzez szersze spojrzenie na całokształt procesu powstawania zdjęć. Poznawali zawiłości odpowiedniego wykorzystania światła, tak aby stało się ono sprzymierzeńcem twórcy w tworzeniu ciekawych, nietypowych i oryginalnych fotografii. Dowiedzieli się również jakie są różnice między aparatem analogowy a cyfrowym oraz jak należy się posługiwać aparatem średnioformatowym. Było to możliwe nie tylko dzięki obrazowym wypowiedziom prowadzącego, ale także ze względu na fakt, iż Pan Mariusz każdą z tez podpierał pokazem sprzętu. Rozmontował aparaty na części, demonstrował ich budowę i przedstawiał funkcje oraz znaczenie każdego z elementów aparatu. Wszyscy czekali jednak niecierpliwie na moment kiedy wyruszymy w plener i tam wdrożymy zdobytą wiedzę. Kiedy nadeszła ta chwila nikt nie krył radości , którą wyraził poprzez fotografowanie swoich koleżanek, kolegów oraz otaczającej rzeczywistości.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, która jest serią naturalnych i spontanicznych ujęć ułożonych na pamiątkę tego wyjątkowego dnia.

Serdeczne wyrazy wdzięczności kierujemy do Mariusza Skibickiego – bez którego zorganizowanie tego dnia byłoby niemożliwe.

Dziękujemy również Pizzernia Amore za tak pyszny poczęstunek.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

 

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie prawie 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest prawie 150.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

ScienceForUkraineTW 1500x500px

 

QR

AKTY PRAWNE

Zasady przyznawania pomocy cudzoziemcom regulują niżej wymienione akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2019 r. poz. 1946).

MIEJSCE UDZIELANIA POMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Gen. Józefa Hallera 5, 82-500 Kwidzyn

POMOC NA ZASADACH OGÓLNYCH

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 PEŁNA TREŚC DO POBRANIA