Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17.09.2021r. o pomocy państwa w wychowaniu od dnia 01 stycznia 2022r. prawo do pobierania świadczenia wychowawczego (500+) ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej po dniu 31.12.2021r.

Do dnia 31 maja 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie będzie realizowało świadczenie wychowawcze (500+) na dzieci, które były pobierane do dnia 31.12.2021r.

Od 01 czerwca 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował świadczenie wychowawcze (500+) na wszystkie dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego od 01 czerwca 2022r. należy złożyć wniosek
w formie elektronicznej przez PUE ZUS wraz z zaświadczeniem o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Zaświadczenie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Wnioski mogą być składane do ZUS od dnia 01 lutego 2022r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 

 

 

Od 25 stycznia 2022 r. swoją działalność rozpoczął Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
ul. Braterstwa Narodów 59 w Kwidzynie.

Ośrodek prowadzony będzie ponownie przez Fundację „Żyć zgodnie ”z siedzibą w Kwidzynie. Wykwalifikowana kadra pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz wolontariuszy będzie udzielała bezpłatnej pomocy wszystkim potrzebującym.

 Do zadań OIK należy szeroko pojęta interwencja skierowana wobec osób znajdujących się
w stanie kryzysu mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Jest to również specjalistyczna pomoc osobom, których dotyczy problem przemocy w rodzinie, uzależnienia czy inne trudności. Interwencja rozumiana jako wsparcie osoby poprzez wspólne rozpoznanie sytuacji, zasobów oraz wyznaczenie drogi do wyjścia z trudnego momentu.

Dyżury pierwszego kontaktu:

 Poniedziałek-piątek        9.00 - 14.00

Sobota                          10.00 - 15.00

Dyżury interwencyjne:

Poniedziałek    17.00 - 20.00

Wtorek             17.00 - 19.00

Środa               17.00 - 20.00

Czwartek         17.00 - 19.00

Piątek              17.00 - 19.00

Kontakt tel. 730 784 439,   730 784 539

Więcej informacji na stronie www.zyc-zgodnie.pl

Kontakt mailowy:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

AKTY PRAWNE

Zasady przyznawania pomocy cudzoziemcom regulują niżej wymienione akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2019 r. poz. 1946).

MIEJSCE UDZIELANIA POMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Gen. Józefa Hallera 5, 82-500 Kwidzyn

POMOC NA ZASADACH OGÓLNYCH

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 PEŁNA TREŚC DO POBRANIA