Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie prawie 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest prawie 150.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

ScienceForUkraineTW 1500x500px

 

QR

AKTY PRAWNE

Zasady przyznawania pomocy cudzoziemcom regulują niżej wymienione akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2019 r. poz. 1946).

MIEJSCE UDZIELANIA POMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Gen. Józefa Hallera 5, 82-500 Kwidzyn

POMOC NA ZASADACH OGÓLNYCH

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 PEŁNA TREŚC DO POBRANIA

 

Zawieszenie osobistej obsługi punktów informacyjnych do imigrantów


W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV- 2 i zaleceniami Ministra Zdrowia, kierując się dobrem naszych klientów, zawieszamy osobistą obsługę klientów w punktach Tczewie, Kwidzynie oraz Pruszczu Gdańskim do odwołania.

Pomoc można uzyskać wyłącznie online, zgodnie z harmonogramem pracy punktów.

1.     Za pośrednictwem programu Skype:

 

·         Migrant Info Point Tczew

·         Doradca Kwidzyn

2.     Z pośrednictwem poczty elektronicznej:

Adresy:

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro w Gdańsku od dnia 16 marca będzie nieczynne do odwołania. W poniedziałek 16 marca między 12.00 a 14.00 będą mogli zgłosić się klienci w bardzo pilnych sprawach (kończące się terminy na złożenie odwołań, zażaleń).

Jesteśmy dostępni pod adresami mailowymi: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (język rosyjski)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (język polski, angielski)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (język polski, angielski). 

Uruchamiamy konsultacje za pośrecnictwem Skype: 512 949 109

poniedziałek: 

12.00-16.00 (język polski i angielski)

16.00-20.00 (język polski i rosyjski)

wtorek, środa, czwartek:

10.00-14.00 (język polski i angielski)

14.00-18.00 (język polski i rosyjski)

piątek: 10.00-16.00 (język polski i angielski). 

Konsultacji będziemy udzielać również za pośrednictwem Messengera:

https://www.facebook.com/cwiitrojmiasto/inbox/?mailbox_id=325598597554986&selected_item_id=100021972336016

Jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu: 512 949 109

Konsultacje prawnika i doradcy zawodowego, będą odbywać się zdalnie po wcześniejszym umówieniu terminu. 

Bardzo przepraszamy za niedogodności. 

Zdalne konsultacje obowiązują do odwołania. 

 

В связи с эпидемией коронавируса SARS - CoV-2 и рекомендациями министра здравоохранения, руководствуясь благом наших клиентов, мы приостанавливаем персональное обслуживание клиентов в точках Тчева, Квидзына и Прущ Гданьска до дальнейшего уведомления.

Помощь может быть получена только онлайн, в соответствии с графиком работы пунктов .

1.С помощью Skype:

* Migrant Info Point Tczew

* Doradca Kwidzyn

2.С помощью электронной почты:

Адреса:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Офис в Гданьске с 16 марта будет закрыт до дальнейшего уведомления. В понедельник 16 марта с 12.00 до 14.00 смогут быть обслужены только клиенты по очень срочным вопросам (заканчиваются сроки подачи апелляций, жалоб).

Мы доступны по адресам электронной почты:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (русский язык)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (язык польский, английский)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (польский, английский).

Запускаем консультации по Skype : 512 949 109

понедельник:

12.00-16.00 (польский и английский)

16.00 - 20.00 (русский и польский языки)

вторник, среда, четверг:

10.00 - 14.00 (польский и английский)

14.00-18.00 (русский и польский языки)

пятница: 10.00 - 16.00 (польский и английский).

Консультации побытовые и юридические мы также предоставим через Messenger:

https://www.facebook.com/cwiitrojmiasto/inbox/?mailbox_id=325598597554986&selected_item_id=100021972336016

Мы также доступны по телефону: 512 949 109

Консультации юриста и консультанта по трудоустройству будут проводиться дистанционно по предварительной договоренности.

Мы приносим извинения за неудобства.

Удаленная консультация действует до дальнейшего уведомления.

 

У зв'язку з епідемією коронавірусу SARS-CoV - 2 і рекомендаціями міністра охорони здоров'я, керуючись благом наших клієнтів, ми призупиняємо персональне обслуговування клієнтів в точках Тчева, Квідзина і Прущ Гданська до подальшого повідомлення.

Допомога може бути отримана тільки онлайн, відповідно до графіка роботи пунктів .

1.За допомогою Skype:

* Migrant Info Point Tczew

* Doradca Kwidzyn

2.За допомогою електронної пошти:

Адрес:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Офіс у Гданську з 16 березня буде закритий до подальшого повідомлення. У понеділок 16 березня з 12.00 до 14.00 зможуть бути обслужені тільки клієнти з дуже термінових питань (закінчуються терміни подачі апеляцій, скарг).

Ми доступні за адресами електронної пошти:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Російська мова)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (мова Польська, Англійська)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (польська, англійська).

Запускаємо консультації по Skype : 512 949 109

понеділок:

12.00 - 16.00 (Польська та англійська)

16.00 - 20.00 (російська та польська мови)

Вівторок, Середа, Четвер:

10.00 - 14.00 (Польська та англійська)

14.00-18.00 (російська та польська мови)

п'ятниця: 10.00-16.00 (Польська та англійська).

Консультації побитові та юридичні ми також надамо через Messenger:

https://www.facebook.com/cwiitrojmiasto/inbox/?mailbox_id=325598597554986&selected_item_id=100021972336016

Ми також доступні за телефоном: 512 949 109

Консультації юриста та консультанта з працевлаштування проводитимуться дистанційно за попередньою домовленістю.

Ми приносимо вибачення за незручності.

Віддалена консультація діє до подальшого повідомлення.

Due to coronavirus SARS - CoV-2 spread and Ministry of Health recommendations, in our customers best interest, we decided to suspend our face-to-face service in Tczew, Kwidzyn, and Pruszcz Gdanski information points. 

Service will be available ONLINE ONLY, in regular opening hours.

Gdańsk offices will be closed from 16.03 until further notice. Monday, 16th of March, from 12am to 2pm we will revise urgent/time sensitive cases only! 

1. E - mail:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

We are also available at this email accounts:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (for russian speaking)

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (for polish and english speaking)

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (for polish and english speaking)

2. Via Skype:

- Migrant Info Point Tczew 

- Doradca Kwidzyn

You can also contact us via Skype number 512 949 109 on following days:

Mondays:

12.00 - 16.00 (for polish and english speaking)

16.00 - 20.00 (for polish and russian speaking)

Tuesdays, Wedsdays, Thursdays:

10.00 - 14.00 (for polish and english speaking)

14.00 - 18.00 (for polish and russian speaking)

Fridays:

10.00 - 16.00 (for polish and english speaking)

3. Via Facebook Messenger:

https://www.facebook.com/cwiitrojmiasto/inbox/?mailbox_id=325598597554986&selected_item_id=100021972336016

 

4. By Phone: +48 512 949 109

Legal and job counsel will be given by appointment, online or by phone. 

Valid until further notice. We are sorry for the inconvenience.