INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ulica imienia generała Józefa Hallera 5, 82-500 Kwidzyn:

1 jest Administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza je w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

2 dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań określonych przepisami prawa,

3 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: biuro @ solved.com.pl

Pełna treść klauzuli informacyjnej oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej

http://bip.kwidzyn.epcpr.pl/ochrona-danych-osobowych/68::