Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje o rozpoczęciu naboru uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2023 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 1. Ogłoszenie o naborze do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - [do pobrania] 
 2. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 - [do pobrania] 
 3. Karta zgłoszenia do Programu - [do pobrania] 
 4. Załącznik Nr 1 do Karty zgłoszenia - Karta pomiaru niezależności  - [do pobrania]   
 5. Załącznik Nr 2 do Karty zgłoszenia – Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usług opieki wytchnieniowej - [do pobrania] 
 6. Załącznik Nr 3 do Karty zgłoszenia – Klauzula RODO- [do pobrania] 
 7. Klauzula RODO Ministerstwo- [do pobrania] 

 

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 1.  Ogłoszenie o naborze- [do pobrania] 
 2.  Karta zgłoszenia - [do pobrania]
 3.  Załącznik Nr 1 do karty zgłoszenia - karta zakresu czynności - [do pobrania]
 4.  Załącznik Nr 2 do karty zgłoszenia - wskazanie asystenta, w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego - [do pobrania]
 5.  Załącznik Nr 3 do karty zgłoszenia - oświadczenie uczestnika Programu - [do pobrania]
 6.  Załącznik Nr 4 do karty zgłoszenia - klauzula informacyjna - [do pobrania]
 7.  Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - [do pobrania]
 8.  Oświadczenie osoby wskazanej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego jako asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - [do pobrania]

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

Powiat Kwidzyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie superwizji grupowej
i indywidualnej dla 10 pracowników zespołu ds. pieczy rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz 8 rodziców/opiekunów
prowadzących rodziny zastępcze.

Termin składania ofert: 07.03.2022, godz. 14:00

Pełna treść : Zapytania ofertowego superwizja PCPR - [do pobrania]

              Zał. nr 1 Formularz ofertowy superwizja PCPR - [do pobrania]

               Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - [do pobrania]

               Zał. nr 3 Klauzula danych osobowych PCPR - [do pobrania]

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 2022R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17.09.2021r. o pomocy państwa w wychowaniu od dnia 01 stycznia 2022r. prawo do pobierania świadczenia wychowawczego (500+) ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej po dniu 31.12.2021r.

Do dnia 31 maja 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie będzie realizowało świadczenie wychowawcze (500+) na dzieci, które były pobierane do dnia 31.12.2021r.

Od 01 czerwca 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował świadczenie wychowawcze (500+) na wszystkie dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego od 01 czerwca 2022r. należy złożyć wniosek
w formie elektronicznej przez PUE ZUS wraz z zaświadczeniem o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Zaświadczenie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Wnioski mogą być składane do ZUS od dnia 01 lutego 2022r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dyżury  w 2022 roku

Od 25 stycznia 2022 r. swoją działalność rozpoczął Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
ul. Braterstwa Narodów 59 w Kwidzynie.

Ośrodek prowadzony będzie ponownie przez Fundację „Żyć zgodnie ”z siedzibą w Kwidzynie. Wykwalifikowana kadra pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz wolontariuszy będzie udzielała bezpłatnej pomocy wszystkim potrzebującym.

 Do zadań OIK należy szeroko pojęta interwencja skierowana wobec osób znajdujących się
w stanie kryzysu mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Jest to również specjalistyczna pomoc osobom, których dotyczy problem przemocy w rodzinie, uzależnienia czy inne trudności. Interwencja rozumiana jako wsparcie osoby poprzez wspólne rozpoznanie sytuacji, zasobów oraz wyznaczenie drogi do wyjścia z trudnego momentu.

Dyżury pierwszego kontaktu:

 

Poniedziałek-piątek      9.00 - 14.00

Sobota                          10.00 - 15.00

Dyżury interwencyjne:

 

Poniedziałek   17.00 - 20.00

Wtorek            17.00 – 19.00

Środa               17.00 – 20.00

Czwartek         17.00 – 19.00

Piątek              17.00 – 19.00

Kontakt tel. 730 784 439,   730 784 539

Więcej informacji na stronie www.zyc-zgodnie.pl

Kontakt mailowy:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.