POWIATOWA KOMENDA POLICJI W KWIDZYNIE

ul. Kościuszki 30

82-500 Kwidzyn

tel 55 645 03 88

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ul. Kościuszki 30 a

82-500 Kwidzyn

tel 55 261 23 77 wew. 351

fax 55 261 23 76
 

 

POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W GDAŃSKU

Al. gen. Józefa Hallera 14

Gdańsk

tel. 58 341 46 07

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

ul. Grudziądzka 6

82-500 Kwidzyn

tel. 55 646 16 26

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

ul. 11-go Listopada 27/4

82-500 Kwidzyn

tel. 55 261 04 47

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRABUTACH

ul. Łąkowa 24

82-550 Prabuty

tel. 55 278 12 82  lub 55 278 20 29

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARDEI

ul. Kwidzyńska 36

82-520 Gadreja

tel. 55 275 14 21

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH

ul. Kwidzyńska 12

82-522 Sadlinki

tel. 55 275 75 82

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYJEWIE

ul. Lipowa 1

82-420 Ryjewo

tel. 55 277 42 93

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W KWIDZYNIE

ul. Grudziądzka 8

82-500 Kwidzyn

tel. 055 279 21 19

Filia w Prabutach

ul. Reymonta 1

82-550 Prabuty

tel. 055 278 21 16

 
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE"

ul. Donimirskich 6

82-420 Ryjewo

tel. 55 277 42 14

FUNDACJA "MISERICORDIA"

Górki 4

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 35 64


PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Domy dla Dzieci

Dom dla Dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie

Dom dla Dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie

Dom dla Dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie

Biuro Dzomów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie

tel.   055 279 33 65   -   sekretariat

        055 275 04 01    -   dyrekcja

        055 279 33 47    -   pracownicy socjalni

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BARCICACH

tel. 55 277 16 95

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE

tel. 055 279 38 99

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE

ul. Moniuszki 5

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 38 71
 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

ul. Malborska 18

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 37 21

      55 279 37 22

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE" W RYJEWIE

ul. Donimirskich 6

82-420 Ryjewie

tel. 55 277 42 36

HOSPICJUM ŚW. WOJCIECHA

ul. Malborska 18

82-500 Kwidzyn

tel. 55 613 19 13 (czynny całą dobę)


POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ul. Armii Krajowej 70

82 - 200 Malbork

tel. 55 272 37 93 wew. 311

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oddział Pomorski

ul. Grunwaldzka 184

80-266 Gdańsk

tel. 58 350 05 00


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.pl
801 12-00-02 (płatny pierwszy impuls)
Prawnik: poniedziałek i wtorek 17.00-21.00
pod numerem telefonu 22/ 666 28 50.

Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 m. 19, Warszawa, tel. 652-01-17, 622-25-17
http://free.ngo.pl/temida
poniedziałek, środa, czwartek 9.00-17.00
wtorek 9.00-19.00
piątek 9.00-16.00
telefon dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 621-35-37
poniedziałek-piątek 10.00-15.00
czwartek 11.00-16.00 - porady prawne
Pomoc prawna i psychologiczna: doradztwo, pisanie pism procesowych, asystowanie przy kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Centrum Dziecka i Rodziny
Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59, Warszawa
tel. 616-02-68, 616-03-14
poniedziałek – czwartek 9.00-18.00, piątek 9.00 – 17.00
Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych.

Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, Warszawa
tel. 826-14-34, 826-88-62
www.fdn.pl
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna dla dzieci – ofiar przestępstw.