Wspieramy osoby dotknięte skutkami COVID-19 w zakresie zawodowym, prawnym, psychologicznym.