Nabór wniosków na dofinasowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2022

Treść:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie uprzejmie informuje, iż do dnia 30 listopada 2021 r. przyjmowane będą wnioski na dofinasowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2022.
 
O dofinansowanie do w/w zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 
Wnioski dostępne są na stronie internetowej PCPR w Kwidzynie lub w siedzibie Centrum w pokoju nr 1 przy ul. Hallera 5 w Kwidzynie.