Osiągnij sukces na rynku pracy i przystąp do kompleksowej rehabilitacji.

Kompleksowa rehabilitacja to program przekwalifikowania zawodowego:

  - dla osób niepełnosprawnych, które w skutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

- dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja do projektu trwa do 31 marca 2023 r więcej informacji o projekcie :

https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 

P R E Z E N T A C J A  - Kompleksowa rehabilitacja to program przekwalifikowania zawodowego - dla osób niepełnosprawnych