ZUS WYSTAWI MLEGITYMACJĘ WSZYSTKIM EMERYTOM I RENCISTOM AUTOMATYCZNIE Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać
z elektronicznej wersji swojej legitymacji. MLEGITYMACJA będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji MOBYWATEL.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają MLEGITYMACJĘ. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

DODATKOWA FORMA LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY W TELEFONIE

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej.

Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Zrzut ekranu 121Zrzut ekranu 122Zrzut ekranu 123

Zrzut ekranu 124Zrzut ekranu 125Zrzut ekranu 126