Fundacja „Serce” im. Janusza Korczaka w Sopocie  i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie  zapraszają  rodziny zastępcze – opiekunów i wychowanków na Koncert „ JESTEM CUDEM DO ODKRYCIA” , który odbędzie się w dniu 4.12 2021 r. /sobota/ o godz. 16.00 w Sali Koncertowej Opery Leśnej  Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie. Organizujemy dla chętnych  wyjazd autokarem, zainteresowanych prosimy o kontakt  ze swoimi koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej . W programie koncertu znajdą się utwory i piosenki z repertuaru Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis. W czasie uroczystości sześcioro naszych   laureatów  konkursu „Moje życie w  „koronie” – jestem cudem do odkrycia a nie problemem do rozwiązania” organizowanym przez Fundację „Serce” im. Janusza Korczaka w Sopocie odbierze cenne nagrody rzeczowe.

KORCZAK plakat 600