PCPR Kwidzyn

Pomoc dla IMIGRANTÓW


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że z dniem 3 czerwca 2019 roku uruchomiony został
Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców spoza UE/EOG


Dane adresowe punktu informacyjnego:
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
pok. nr 16, I piętro
tel. 55 267 27 73

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.00


Usługi świadczone w Punkcie Informacyjnym:

·         udzielanie informacji prawno-pobytowych cudzoziemcom spoza UE/EOG (prawo do wykonywania pracy i prawo do pobytu na terytorium RP)

·         pomoc w kontaktach z urzędami i instytucjami m.in.

o    Urzędem Wojewódzkim

o    Oddziałem ds. Cudzoziemców

o    Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

o    Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

o    Ośrodkiem Pomocy Społecznej

o    Polskim Czerwonym Krzyżem

o    szkołami

o    szpitalami

·         pomoc w bieżących trudnościach (m.in. takich jak znalezienie w internecie kontaktu do tłumacza, prawnika, lekarza, itp.)

·         umawianie na konsultacje z doradcą zawodowym PUP Kwidzyn.


Usługi świadczone są przez pracowników urzędu w języku polskim.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwsze kroki w Polsce

              – zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne dla cudzoziemców!

 

9 września  2019 roku o godzinie 15.00 w Kwidzynie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Słowiańskiej 17

odbędzie się spotkanie informacyjne dla cudzoziemców.

 

 

W trakcie spotkania dowiecie się Państwo między innymi:

- jak korzystać z polskich instytucji publicznych,

- jak ubiegać się o świadczenia socjalne i rodzinne, komu przysługują i jak można uzyskać 500+,

- jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, zameldować się i uzyskać numer PESEL,

- jak korzystać z opieki zdrowotnej, w tym jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych – obywateli państw spoza Unii Europejskiej,  tłumaczone na języki: ukraiński/rosyjski.

 

Organizator Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów w Gdańsku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w  Kwidzynie.

 

 

Первые шаги в Польше - приглашение на бесплатную информационную встречу для иностранцев!

 

 9 сентября 2019 года в 15.00  в Квидзын ул. Cлавянский  17, состоится информационная встреча для иностранцев.

 

Во время встречи вы узнаете:

- как пользоваться услугами государственных учреждений,

- как подать заявку на социальные и семейные пособия, имеете ли Вы право на получение пособия 500+,

- как безопасно снять квартиру, зарегистрироваться по месту жительства и получить номер ПЕСЕЛЬ,

- как пользоваться медицинской помощью и как подать заявление на получение  инвалидности.

 

Встреча открыта для всех желающих граждан стран, не входящих в Европейский Союз с переводом на украинский / русский языки.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Prawo do świadczeń o charakterze socjalnym dla cudzoziemców uwagi ogólne.
[ pełna treśc  - do pobrania ]


 
Reklama
Reklama