PCPR Kwidzyn
Formularze
Zmiana wielkości liter:
Wszystkie formularze zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.


Wnioski
Zmiana wielkości liter:

REHABILITACJA SPOŁECZNA - WNIOSKI

Lista aktualnych wniosków ważnych od 01-01-2021r.

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 - go roku życia) [pobierz] [oświadczenie]
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku (osoby powyżej 16 - go roku życia) [pobierz] [oświadczenie]

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności  (osoby poniżej 16 - go roku życia) [pobierz] [oświadczenie]

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku  (osoby poniżej 16 - go roku życia) [pobierz][oświadczenie]

 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej [pobierz][oświadczenie] 

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidacje barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych -[pobierz]  Kosztorys ofertowy dotyczący likwidacji barier architektonicznych - [do pobrania]

 • Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - [pobierz]  Załącznik do wnioski na turnus rechabilitacyjny - Iinformacja o stanie zdrowiea - [do pobrania]

 • Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  - [pobierz]

 • Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego - [pobierz]

 • Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych [pobierz] - plik edytowalny w programie: openoffice

 • Wniosek o wydanie karty parkingowej [pobierz][oświadczenie] (Koszt wyrobienia karty parkingowej 21.00 zł)

  * - Aby otworzyć plik z wnioskami i zaświadczeniami należy miec zainstalowany program obsługujący pliki Microsoft Office Word i Adobe Reader.

PROCES USAMODZIELNIANIA - WNIOSKI
 Reklama
Reklama
Reklama