PCPR Kwidzyn
Aktualności
" W sam Punkt" ! Nowy punkt informacyjno-konsultacyjny na mapie Pomorza! Dla osób w kryzysie ...
Zmiana wielkości liter:
 
Festyn Rodzinny 16-06-2021
Zmiana wielkości liter:Więcej informacji w
klauzuli informacyjnej
  
 
Dzień Dziecka z Powiślańską Szkołą Wyższą !
Zmiana wielkości liter:
 
 
Nabór na stanowisko specjalisty pracy z rodziną
Zmiana wielkości liter:
 

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty pracy z rodziną  

w Zespole ds. Pieczy Zastępczej - 2 etaty

 

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

     Powiatowe   Centrum    Pomocy   Rodzinie   w   Kwidzynie,    Zespół   ds.   Pieczy   

     Zastępczej,  82-500 Kwidzyn, ul. gen. Józefa Hallera 5,

     Wymiar czasu pracy –  etat, praca będzie wykonywana  w  systemie zadaniowego

                                           czasu pracy, w  wymiarze 40 godzin tygodniowo.

     Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo.

PEŁNA TREŚC OGŁOSZENIA 

 
INFORMACJA 4 czerwca 2021 PCPR będzie nieczynny
Zmiana wielkości liter:
 
 
Praca dla Ciebie
Zmiana wielkości liter:
 
 
Pomocna dłoń
Zmiana wielkości liter:
 
 
Program „Aktywny Samorząd” 2021 r.
Zmiana wielkości liter:
 
OGŁOSZENIE
Zmiana wielkości liter:
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Zmiana wielkości liter:
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie ogłasza

nabórna wolne stanowisko psychologa w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

1.  Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 82 – 500 Kwidzyn, ul. Hallera 5

     Wymiar czasu pracy – 1 etat, praca  będzie  wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy,

                                        w wymiarze 40 godzin tygodniowo, 

     Rodzaj umowy – umowa  o pracę  na  czas  nieokreślony.

  2.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

3)      co najmniej 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      osoba nie jest, nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 

7)      wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego,

      8)  nieposzlakowana opinia,

      9)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

    3.  Wymagania dodatkowe:

      1)  predyspozycje   osobowościowe:     odpowiedzialność,      komunikatywność,   staranność,    

           terminowość,    cierpliwość,    samodzielność,     kreatywność,     dobra     organizacja   pracy,

           zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętność pracy w zespole,

      2)  znajomość przepisów z zakresu:

-        ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-       ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy,

-       ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

       3)  prawo jazdy kategorii „B”.  


Pełna treść ogłoszenia - [do pobrania]
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy - [do pobrania]
Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających sie o stanowisko - [do pobrania]


 
Zaproszenie do udziału w projekcie „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny”
Zmiana wielkości liter:
 

Pełna treść zaprosznie  - [do pobrania]
zał. nr 1 oświadczenie do rekrutacji - [do pobrania]
zał. nr 2 formularz złoszeniowy do udziału w projekcie - [do pobrania]
zał. nr 3 RODO oświdczenie do CST - [do pobrania]
zał. nr 4 RODO oświadczenie RPO - [do pobrania]
zał. nr 5 zakres danych osobowych - [do pobrania]
zał. nr 6 oświadczenieu uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - [do pobrania]
zał. nr 7 oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego  [do pobrania] 
zał. nr 8 oświadczenie uczestnika projektu o sprawowaniu głównej funkcji opiekuńczej - [do pobrania]
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie
Zmiana wielkości liter:

ul. Braterstwa Narodów 59

82-500 Kwidzyn

tel.  : 730 884 539 ( czynny w godzinach dyżuru OIK)

tel. : 55 629 18 18 (czynny całodobowo)

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W ośrodku prowadzone są dyżury:
( pierwszy kontakt)

poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00 oraz 17.00 – 19.00
sobota 10.00 – 15.00

Konsultacje specjalistów:
(prawnik, psycholog, pedagog, psychoterapeuta)

poniedziałek, środa – dyżur w godz. 17.00 – 20.00
wtorek, czwartek, piątek – dyżur w godz. 17.00 – 19.00

(Po wcześniejszym umówieniu przez osobę pierwszego kontaktu)

Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych a także  wszystkim doświadczającym trudności

w pełnieniu swoich podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania jako konsekwencji doświadczanych sytuacji kryzysowych.

Więcej informacji na stronie : www.zyc-zgodnie.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony (od 1 stycznia 2021 roku ) na zlecenie powiatu kwidzyńskiego przez Fundację „Żyć zgodnie”

 

 
Informacja o zakończeniu projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Zmiana wielkości liter:
 


 
Informacja o elektronicznym składaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny w 2021 roku
Zmiana wielkości liter:
 
 
„Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny”
Zmiana wielkości liter:
 
OPIS PROJEKTU - [do pobrania]
 
Informacja o wyłonieniu wykonawcy usługi.
Zmiana wielkości liter:
 
 
Powiat Kwidzyński szuka wolontariuszy
Zmiana wielkości liter:
 
 
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Zmiana wielkości liter:
 
Pełna treść informacji o wydłużonym terminie - [do pobrania]
Wniosek o dofinansowanie - [do pobrania]

 
Spotkanie online grupy samopomocowej STEROWIEC
Zmiana wielkości liter:
 

 
Darmowe porady psychologiczne
Zmiana wielkości liter:
 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 12

Reklama
Reklama
Reklama